Lehtede koristus

Lehtede koristus on igasügisene kohustus igale aiaomanikule. Koristades lehed murult, hoiad ka oma muruvaipa ilusana ja haigustevabana. Lehtede riisumine teostatakse kas lehepuhuri või klassikaliselt reha abil. Kui Te ei soovi enda aianurka kompostihunnikut, teostame ka kokkuriisutud lehtede äraveo.

 

 

lehtede korustamine Muruabilt
lehtede koristamine